Statens vegvesen varsler søksmål mot Tecsidel

Statens vegvesen har sendt varsel om søksmål til Tecsidel etter bompengeforsinkelsene i Ryfast-sambandet. Vegvesenet krever det spanske selskapet for 3,8 millioner kroner.

13. august 2020 hevet Statens vegvesen kontrakten med spanske Tecsidel som leverandør av systemet for bompengeinnkreving i Ryfast. Bakgrunn for hevingen var den vesentlige forsinkelsen fra leverandørens side. I etterkant har Vegvesenet rettet et krav på i alt 3,88 millioner kroner mot Tecsidel. Kravet dekker tilbakebetaling av godtgjørelse, dagbøter, merkostnader i forbindelse med ny anskaffelse, utgifter til juridisk bistand og renter. Betalingsfrist var 15.1.2021.

Beløpet er ikke betalt, og Statens vegvesen har derfor sendt Tecsidel, ved deres advokat, et varsel om søksmål, med sikte på å inndrive kravet.

Tecsidel har fått en frist på to uker til å ta stilling til kravet og til grunnlaget for det, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Bjørn Roar Eriksen.

– Vårt krav mot Tecsidel er på 3,88 millioner kroner, og vi forbereder nå rettslige skritt for å inndrive pengene. Det første skrittet er å sende motparten et søksmålsvarsel.

– Statens vegvesen er pålagt å forvalte de ressursene vi har til rådighet, på en best mulig måte. Når Tecsidel ikke leverer det de er forpliktet til gjennom kontrakten med oss, så skal vi heller ikke betale. Det at vi forfølger vårt krav mot Tecsidel rettslig, underbygger at vi mener vi hadde god grunn til å heve kontrakten med dem i august i fjor, sier Eriksen.