Statens vegvesen vil i januar måned leie inn en pendlerbåt som morgen og ettermiddag går til fra Jørpeland – Stavanger

I forbindelse med at Ryfylketunnelen åpner 30. desember, og Hundvågtunnelen åpner en måned senere, er det utrykt frykt for trafikale problemer med økt trafikk fra Ryfylke som kan skape kø over Bybrua i Stavanger.  

– For at pendlerne fra Ryfylke skal ha et fullgodt transporttilbud til vi åpner Hundvågtunnelen, og for å avlaste trafikkmengden gjennom Hundvåg, har vi leid inn en hurtigbåt fra Kolumbus, sier prosjektleder for Ryfast Gunnar Eiterjord. Takstene blir som i dag, mens Statens vegvesen ved Ryfast-prosjektet betaler kostandene som takstene ikke dekker inn.

Dagens hurtigbåt til og fra Jørpeland opphører når Ryfylketunnelen åpner, men nå blir tilbudet forlenget med en måned. Rutetidene er ikke bestemt, men i samarbeid med Kolumbus vil det bli en avgang fra Jørpeland til Stavanger om morgenen og retur fra Stavanger til Jørpeland om ettermiddagen.

– Vi jobber så raskt som mulig for å få åpnet Hundvågtunnelen, men det er strenge krav til sikkerheten som skal testes. Går alt etter planen åpner vi Hundvåg- og Eiganestunnelen i februar neste år. Jeg registrerer at det er flere som stiller spørsmål om hvorfor sikkerhetstestingen tar så lang tid, men det er for brukernes sikkerhet at vi må være hundre prosent sikre på at alt fungerer som det skal. I tillegg skal nødetatene ha tilgang til tunnelene for å kunne øve på sine nød prosedyrer, sier Eiterjord.

Legg igjen en kommentar