Statsbudsjettet 2021: Redusert eiendomsskatt

Regjeringen fortsetter å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom. Regjeringen innfører også fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.

– Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille. Hensikten med å redusere satsen ytterligere er å senke skattetrykket i kommuner som i dag har høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, og forhindre at kommuner med lavere sats setter den opp til mer enn 4 promille.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt