Statsministeren møter Rogalandsbedrifter – Ryfylkefrukt fra Årdal er en av bedriftene

Statsminister Erna Solberg har invitert fem Rogalandbedrifter til digitalt treff. Dette er et innspillsmøte med bedrifter som driver aktivitet knyttet til bærekraft og grønn omstilling, og som har mottatt støtte fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, IPN o.l.)

De fem bedriftene er Alginor, Beyonder, Horisont Energi, Ryfylkefrukt SA og Saferock.

I 2020 delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er mer enn en dobling fra året før. 6,1 milliarder kroner gikk til prosjekter med positiv virkning på miljø eller klima, mot 2,9 milliarder i 2019.