Stavanger vil ha høyere passeringstak i Ryfylketunnelen

Mandag kveld vedtok Stavanger Bystyre sin uttalelse til Statens Vegvesen’s forslag til takster i Ryfast. I vedtaket legger Stavanger kommune opp til at passeringstaket i hele Ryfast (inkl Ryfylketunnelen) skal ses i sammenheng med Buymiljøpakken.

Dette betyr at de ønsker å øke SVV sitt forslag på 45 passeringer i Ryfylketunnelen til 75 passeringer.

Stavanger vil også iverksette tiltak for å unngå unødig kjøring på lokalt veinett over Hundvåg/Buøy ved blant annet å snu innkrevingsretningen på bybrua i Stavanger. Stavanger vil også vurdere å kreve inn bompenger for både Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen i Ryfylketunnelen for kjørende mot vest for å unngå unødvendig avkjøring til Hundvåg. Mens det mot øst kreves inn separat i begge tunnelene.

Stavanger går også så langt i frykten for økt trafikk på Hundvåg at det skal vurderes ved behov om det bør settes opp en ny bomstasjon ved avkjørselen til Skeie på Hundvåg nord for å avgrense lekkasjer fra Ryfylketunnelen.

I morgen følger vi opp med mer detaljer rundt vedtaket i Stavanger Bystyre og kommentarer.

Legg igjen en kommentar