Sterling White Halibut vil utvide med opprett i Strand

Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad fra Sterling White Halibut AS om tillatelse til å etablere matfiskanlegg for produksjon av kveite på Kvera i Strand kommune. Område det søkes på er avsatt til akvakultur i gjeldende kommuneplan for Strand kommune.

Rogaland fylkeskommune oversendte søknaden med vedlegg til kommunen som i saken skal gi uttale i forhold til kommunens planer og interesser på omsøkte lokalitet.

  • Dette er for øvrig den andre søknaden om å etablere oppdrett i Nordre Strand på kort tid. MOWI har søkt om ny oppdrettslokasjon ved Kjølevikneset.
Oppdrettslokasjonen Kvera, markert med rose (A) i senter av bildet.

Sterling White Halibut (SWH) er Norges ledende produsent av oppdrettet atlantisk kveite, og slakter ca 1300 tonn årlig. De største markedene er Norge, Sverige, UK, USA og Frankrike. Klekkeriet er lokalisert på Reipholmen i Vikna kommune. Her oppdrettes fisken fra egg og fram til ca 5-10 gram før den fraktes ned til Imsland i Vindafjorden. Via landanlegget Helland går den i sjøanlegg i Hjelmelands distriktet (ca 1,2kg) frem til slakt ved ca 5kg. Fisken bløgges på bløggestasjonen på Helland, før den transporteres videre for slakt i Egersund. Derfra distribueres fiskeproduktene ut til kundene. Prosessen å produsere en slaktekveite tar opp mot 5 år.

SWH sin kveite er meget attraktiv blant våre kunder, og er meget anerkjent blant kokker over hele verden og benyttes også i anerkjente kokkekonkurranser som bl. a Bocuse d’Or og WACS Global Chef. Eierne av SWH i dag er TC Holding AS og Elektro Kompetanse AS.

På bakgrunn av økt interesse for kveiteprodukter ønsker Sterling White Halibut å ekspandere sine aktiviteter for å øke produksjonen av oppdrettskveite. Lokalitet Kvera ligger innenfor det samme geografiske området som resten av matfisk produksjonen til SWH og er dermed en meget egnet lokasjon for oss å ekspandere på. Ønsket er å produsere maksimalt 5400 tonn på denne lokaliteten. Oppbygging av biomasse vil skje gradvis. Produksjonstiden fra settefisk til slakteklar fisk regner vi som 3år på kveite.