Stopper videre arbeid med flerbrukshall på Jørpeland

I forbindelse med anbudsutlysningen av ny flerbrukshall har kommunen etter prekvalifisering gått videre med tre leverandører. Etter prekvalifisering er det Backe Rogaland AS, BRG Entreprenør AS og Masiv Bygg AS som skal gå inn i endelige forhandlinger med kommunen i kampen om hvem som får bygge Jørpelands nye storstue.

Nå har administrasjonen besluttet og stille det videre arbeidet med flerbrukshallen i bero inntil økonomiplanen er vedtatt i formannskapet og kommunestyret. Begrunnelsen for dette er kommunens generelle situasjonen der vi nå har gått igjennom og går igjennom alle investeringer i økonomiplanen for å vurdere disse på nytt, fortalte kommunalsjef Jan Leland til formannskapet for en uke siden.

Videre sier kommunalsjefen noe som kan tolkes på mange måter. «I økonomiplanen som blir lagt frem for kommunestyret 6.november, så vil det vise seg hvilke investeringer som da rådmannen vil anbefale bli gjennomført». Dette kan tyde på at den økonomiske situasjonen til kommunen langsiktig er trangere en først antatt og det kan derfor bli harde kamper ved forhandlingsbordet når budsjettet for 2020 skal vedtas.

Tidligere har det også blitt kjent at rådmannen stoppet ansettelse av vikar i frisklivskoordinator-stillingen og vurderer denne midlertidig lagt ned mens dagens frisklivskoordinator har barselpermisjon. Rådmannen tok også for en kort tid siden grep og besluttet Tau helsestasjon nedlagt. Rådmannen la til grunn et faglig grunnlag med å samle helsestasjontilbudet på Jørpeland, men det er også sparte midler involvert her.

Når økonomiplanen kommer opp til behandling tror vi både befolkningen og politikerne får seg et lite sjokk når de innser hvilke valg som stilles opp mot hverandre for å få budsjettet i boks.

Legg igjen en kommentar