Stor interesse for kommunens sommerjobber

For en stund siden lyste Strand kommune ut sommervikar stillinger ved både bygdemuseét Breidablikk og kommunens utstyrslager.

Stillingene ga stor respons og totalt 50 personer søkte på de to stillingene, opplyser personalavdelingen til Strand kommune.

Nettavisen iRyfylke formidlet også disse stillingene i vårt arbeidsmarked som er under testing. Og her utmerket spesielt stillingen som sommervikar ved utstyrslageret seg veldig.

Kommunen har nå besatt stillingene

Til stilling som sommervikar ved utstyrslager fikk Strand kommune inn 21 søknader og har nå ansatt 4 ungdommer i disse stillingene.

Som museumsvert ved Breidablikk fikk kommunen inn litt flere søknader. Totalt 29 ønsket å jobbe som museumsvert ved Breikablikk i sommer, og kommunen har her ansatt 2 personer for å dekke behovet.