Stor misnøye med budsjettforslaget til posisjonen

I morgen skal kommunestyret behandlet budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Og etter at partikonstellasjonene fremla sine alternative budsjetter etter rådmannens kuttparade, ble Tau Aktivitetshus (TA) mildt sagt sjokkert.

Da posisjonen har flertall i kommunestyret, vil også deres altner

I et brev til alle gruppelederne, rådmann, ordfører og varaordfører påpeker styret om dette alvorlige punktet i posisjonens budsjettforslag.

Posisjonspartiene Høyre, Krf, Frp, Venstre og BTN la frem et budsjett og økonomiplan som over en 3 årsperiode kutter hele tilskuddet til TA som i dag er på 500.000,-
I 2020 planlegget et kutt på 100.000, 2021 et ytterligere kutt på 100.000, 2022 et ytterligere kutt på 200.000 og i 2023 kuttes de siste 100.000 av dagens 500.000.

I brevet beskriver styreleder i Tau Aktivitetshus at TA har fått dette tilskuddet i en årrekke for at de skal kunne tilby gratis halltid til innbyggerne på lik linje med Strandhallen på Jørpeland. I brevet påpeker også at tilskuddet har vært uforandret i mange år uten å ha blitt prisjustert.

Styret ber videre om at den politiske posisjon stryker forslaget om kutt i tilskudd og viderefører dette svært nødvendige tilskuddet til TA.

Styreleder avslutter brevet med at den alternative kostnaden for Strand kommune vil bli stor om de skulle overtatt eierskapet og drift/vedlikehold av Tau Aktivitetshus. (Se faktaboks lengre nede)

Foto: Tryggheim Strand

Alf Henning Heggheim (Sp) reagerer på kuttforslaget fra posisjonen. For Senterpartiet er det ikke aktuelt å kutte i det årlige tilskuddet til Tau Aktivitetshus slik flertalls konstellasjonen foreslår, sier Heggheim. Dette har heller ikke vært diskusjonstema i forbindelse med budsjett diskusjonene blant opposisjonen. Dette er altså posisjonen som har foreslått – ikke rådmannen. Vi har spurt om begrunnelse for dette – uten å få svar. Spesielt merkelig at Bygdelista med sitt nedslagsfelt er med på å svelge denne kamelen også, legger Heggheim til.

Her er en del fakta opplyst om i brevet fra styreleder i Tau Aktivitetshus.

FAKTA:
– Forskjellen på TA og Strandhallen er at hallen på Jørpeland er eid og driftet helt av Strand kommune. TA er eget foretak der det er en daglig leder sammen med et valgt styre som vedlikeholder og driver TA i sin helhet
– Tilskuddet som gis går hovedsakelig til lønnskostnader til daglig leder og funksjoner denne har på huset. Misser en dette tilskuddet vil TA ikke klare å få inntekter nok til annen drift og vedlikehold.
– TA skaffer selv inntekter til annen drift og vedlikehold uavhengig av kommunen og har spart Strand kommune for store utgifter i årenes løp .
Hovedinntektene utover det kommunale tilskuddet får TA gjennom utleie av lokaler, halltid på dag til skoler, utleie til diverse arrangementer og er i størrelsesorden ca kr 8 -900 000 pr år. I tillegg gjøres det masse dugnad for å vedlikeholde og drifte huset. Viktig å merke seg at både utleie til Tryggheim skoler og ungdomskolen er i ferd med å forsvinne innen få år. Tryggheim skal bygge egen skole og gymsal, og ungdomskolen skal bruke superparken.
– TA jobber etter en non profitt ide og tilbyr gratis halltid til innbyggerne i Strand. All inntekt går til vedlikehold og drift slik at TA er operativt til enhver tid. Huset nærmer seg 30 år og krever stadig økende vedlikehold etc.
– Her er en oppramsing av brukere: Karate, Drill, Håndball flere lag fra MIL og STAAL, fotball, innebandy, badminton, volleyball, basketball, ungdomslag, skolelag, fotoklubb, Krik og bygdeungdomslag(på vei inn)

Legg igjen en kommentar