Strand blant kommunene i Rogaland med høyest legemeldt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland er på 5,0 prosent i 4. kvartal 2020, viser tall fra NAV. Strand er med sine 5,9 prosent legemeldt sykefravær den kommunen i Rogaland med fjerde mest legemeldt sykefravær.

– Det er bare Oslo som har et lavere sykefravær enn Rogaland, sier assisterende direktør i NAV Rogaland, Anneline Teigen.

– Den største økningen i sykefravær er i aldersgruppen 20-24 år, som er på nesten 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019, seier Teigen.

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær er Utsira (6,7%), Bokn (6,6%), Haugesund (6,0%) og Strand (5,9%). Lavest sykefravær har Kvitsøy (2,9%), Hjelmeland (3,3%) og Lund (3,9%).

Noen utvalgte kommuner sitt legemeldte sykefravær:

 • Stavanger: 4,6%
 • Sandnes: 5,1%
 • Sola: 4,7%
 • Hå: 5,4%
 • Time: 4,8%
 • Klepp: 5,5%
 • Gjesdal: 4,7%
 • Eigersund: 5,1%
 • Haugesund: 6,0%
 • Karmøy: 5,7%

De to største diagnosegruppene, muskel-/ og skjelettlidelser og psykiske lidelser, utgjør henholdsvis 35,0 prosent og 23,0 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i 4. kvartal

Slik fordeler sykefraværet seg mellom de ulike diagnosegruppene:

 • Allment og uspesifisert: 5,9%
 • Sjukdom i fordøyingsorgana: 4,9%
 • Hjarte- og kar sjukdommar: 3,3%
 • Muskel-/skjelettlidingar: 35,0%
 • Sjukdommar i nervesystemet: 5,8%
 • Psykiske lidingar: 23,0%
 • Sykdommer i luftvegane: 6,7%
 • Svangerskapssykdommer: 6,4%
 • Andre lidingar: 8,6%
 • Ukjent: 0.2%
Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt