Strand Frp fikk nei til lokalt mobbeombud

I kommunestyret onsdag forrige uke hadde Strand Frp en sak om mobbeombud. De fremmet forslag om å ansette en skolehelsesykepleier (helsesøster) i full stilling der minimum 20% av stillingen skulle brukes som mobbeombud.

Dette skulle legges inn i budsjett for 2020. Venstre var det eneste partiet som støttet forslaget og dermed falt forslaget med 4 stemmer mot 24. Resten støttet rådmannen i å være avventende.
Rådmannens vedtak var som følger: Barnehager og skoler i Strand informerer foresatte og elever om samarbeidet med mobbeombudet i Rogaland som er gjeldende for 2019.

Videre i konklusjonen skriver rådmannen følgende:
I 2019 har alle i Rogaland tilgang til et felles mobbeombud som er ansatt i Rogaland fylkeskommune, og til denne saken vil rådmann sørge for at alle skolene informerer elevene og foresatte om hva mobbeombudet i Rogaland kan hjelpe med. I tillegg vil vi fortsette med det arbeidet som oppvekstkoordinator og helsesykepleierene ved skolene gjør i samarbeid med skolene.

Legg igjen en kommentar