Strand Høyre ønsker å fjerne oppmerkingen av bussholdeplassen i Jørpelandsvågen

I en interpellasjon til kommende kommunestyremøte neste uke ønsker Nina Helen Hettervik (H) at kommunestyret skal votere over et vedtak om at oppmerkingen av bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate blir fjernet umiddelbart.

Flere klager på bussholdeplassen den siste tiden

Den siste tiden har det kommet inn opp mot 10 henvendelser/klager til kommunen fra beboere og næringsdrivende i Dir. Sæthersgate på bussholdeplassen. Årsaken skal være at det i en reguleringsplan for området mellom Dir. Sæthersgate og Jonsokberget som er på høring illustrerer bussholdeplass i gaten.

Ryfylke Trelast som har salgskontor i Dir. Sæthersgate skriver blant annet at bussholdeplassen i gaten medfører stor ulempe for de næringsdrivende i gaten. Flere beboere i Jørpeland Brygge skriver også at de ønsker bussholdeplassen bort fra soveromsvinduet sitt.

Jørpeland Sanitetsforening har også henvendt seg til kommunen med ønske om at parkeringsplassene i gaten blir tilbakeført. De beskriver at når de har arrangement, enten i foreningens regi eller når de leier ut lokalene, er det ofte at noen med dårlig bevegelighet skal inn i lokalet. Derfor er parkeringsplassene like over gaten viktige.

Les interpellasjonen under

Interpellasjon bussholdeplass Jørpelandsvågen
I forvaltningsutvalget 02.04.20 ble det etter interpellasjon klart at bussholdeplassen i Jørpelandsvågen skulle flyttes tilbake til gammel oppstillingsplass. Imidlertid er oppmerkingen der fortsatt og det fører til at den fortsatt er i bruk og at plassen ikke kan brukes til parkering. Vi ber kommunestyret om å votere over et vedtak om at oppmerkingen fjernes umiddelbart.