Strand Høyre ønsker svar på om det er tenkt lagt til rette for tennisbaner i kommunen

I lys av den pågående skoleutbyggingen ved Nye Fjelltun kan trolig dagens tennisbane mellom Klippen og Bikubå barnehage være truet.

Derfor ønsker Mads Hjelmen i Strand Høyre svar på om rådmannen har tenkt å legge til rette for tennisbaner i Strand i fremtiden.

Hjelmen skriver i sitt grunngitte spørsmål at tennis var en populær idrett tidligere, men at det nå kun er én bane på Jørpeland og én på Tau. Tennis er en idrett Strand Høyre ser som viktig i målrettet fokus på idrett for alle.

Les det grunngitte spørsmålet her

Nå når skoleutbygging på jørpeland er i gang ser vi også at eksisterende tennisbane kanskje er truet.

Kan rådmann si noe om hvordan det er tenkt mtp tennisbane i fremtiden?

Dette er en idrett som før var populær med to baner og som var tilgjengelig hele året. Nå er det bare 1 bane på jørpeland og ingen som jeg vet om på Tau. Dette er en idrett Strand Høyre ser som viktig i målrettet fokus på idrett for alle.

Så vi spør rådmann om det er tenkt at det legges til rette for tennisbaner i Strand i fremtiden?

Samt hvor bør disse banene evt ligge og hva er kostnad for 1 bane på Tau og 1 bane på Jørpeland?

Det behøver ikke være tilrettelagt for konkurranser, men allmenn bruk hele året.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt