Strand Husflidslag kritiserer prosessen rundt Frk. Brynhuset

I et innspill til behandlingen av «Sanering av kommunale bygg» som skal opp i Formannskapet onsdag neste uke, stille Strand Husflidslag seg uforstående til behandlingen. De henviser også til Formannskapets tidligere vedtak i 2016, som sier at huset skulle flyttes dersom det kom i konflikt med skoleutbyggingen.

Strand Husflidslag som er leietaker og bruker av huset synes det er merkelig at vi ikke har blitt kontaktet før saken skal behandles av Formannskapet, innleder nestleder Turid Tungland Langvik brevet.

Husflidslaget håper i brevet at kommunen beslutter å la huset bli stående, eller at det bli flyttet til en plass der de kan fortsette å drive Strand Husflidslag.

Innspillet fra Strand Husflidslag i sin helhet:
Strand Husflidslag som er leietaker og bruker av huset synes det er merkelig at vi ikke har blitt kontaktet før saken skal behandles av Formannskapet. Påstanden til administrasjonen om at huset hovedsakelig står ubrukt er heller ikke riktig. Strand Husflidslag påstår at vi er en aktiv forening som bruker huset hele året til aktiviteter som veving, møter, kurs i toving , sying og i brodering og montering av bunader.

Alt dette ser vi som viktig å formidle, å skape interesse , ivareta kompetanse og dokumentere de forskjellige teknikkene. Vi har hatt avtale med kommunen om disponering av lokale, først i det gamle gymnasbygget og etter det ble revet, fikk vi avtale om å leige «Brynhuset». Denne avtalen har vi hatt i over 30 år. Huset er i SEFRAK B kategori.

Det har vært en stor fordel at huset ligger så nær Fjelltun skole, da vi har hatt anledning til å bruke (låne) både skolekjøkken og handarbeidssal når vi har hatt kurs med mange deltakere.

Strand Husflidslag har også i flere år vært med i Kulturskolesekken, og har også vært rundt i endel klasser for bl.a. å hjelpe til med strikkeopplæring.

Vi håper inderlig at kommunen finner å kunne la huset bli stående, evt. bli flyttet til en plass der vi fortsatt kan drive Strand Husflidslag.

Skulle det være ønskelig, står vi selvfølgelig til disposisjon for befaring av huset.

Med vennlig hilsen
Strand Husflidslag V/Turid Tungland Langvik Nestleder

Legg igjen en kommentar