Strand kino får 107.500 i tilskudd fra Kulturrådet

I desember søkte Strand kommune om tilskudd fra Kulturrådet etter reduserte inntekter til kinoen som følge av koronapandemien. Kulturrådet bevilget maksimalt tilskudd.

Kulturrådet har på bakgrunn av opplysningene gitt i søknaden fra Strand kommune bevilget et tilskudd på inntil kr. 107.572. Bevilget beløp utgjør øvre grense for tilskudd.

Første utbetaling av tilskudd vil være på 70% av bevilget beløp og utbetales så raskt som mulig etter at kommunen har akseptert vilkårene for tilskuddet. Utbetaling av de resterende 30% av tilskuddet forutsetter at rammen for stimuleringsordningen er stor nok til å gi full dekning til alle søkere.

Dersom rammen ikke er stor nok vil de siste 30% bli avkortet forholdsmessig for alle søkere, opplyser Kulturrådet.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt