Strand komme har behov for smittevernutstyr

Strand kommune ønsker dugnadssamarbeid med lokalt næringsliv for å skaffe nok smittevernutstyr.

Strand kommune står i en krevende tid når det gjelder situasjonen med koronaviruset. For å hindre smitte generelt i befolkningen og spesielt for sårbare grupper er det svært viktig med riktig og godt smittevernutstyr.

Kommunen er nå i en situasjon der leverandørene har vansker med å skaffe tilstrekkelig med utstyr raskt. Derfor ønsker kommunen et dugnadssamarbeid med lokalt næringsliv. Noen har kanskje varer på lager, eller eventuelt andre leverandører å forholde seg til – som kan skaffe ønsket utstyr raskere.

Strand kommune har allerede fått god hjelp og en del utstyr fra en lokal bedrift, men har behov for følgende utstyr:

– Desinfeksjon til hender og overflater, helst i små enheter
– Masker/åndedrettsvern FFP2 og FFP3
– Kirurgiske munnbind
– Eventuelt visir

Janita Dimmen har en koordinerende rolle i kommunen når det gjelder smittevernutstyr, og kan kontaktes hvis dere har spørsmål og/ eller noe å bidra med. Hun kan kontaktes på tlf. 48 26 81 61 eller e-post: [email protected]

Legg igjen en kommentar