Strand kommune endrer lokale koronaregler

Tirsdag sendte Strand kommune ut en pressemelding hvor de informerte om at det fra onsdag 11.november ble innført lokale koronaregler. Reglene var midlertidige frem til formannskapsmøtet 19.november, og det var da ventet at lokalpolitikerne skulle fatte vedtak om fremtidige koronaregler. Nå endres reglene som ble oppfattet som en forskrift, til å være en anbefaling.

Allerede torsdag, få dager etter at koronareglene ble innført, endrer Strand kommune store deler av reglene. Går fra å kreve til å oppfordre og fra et en skal til en bør.

Leder av krisestaben i Strand kommune, Geir Bolme, forteller iRyfylke at det var nødvendig med en presisering på at dette var en veileder eller anbefaling og ikke en forskrift. Kommunen hadde et ønske om å gi en sterk anbefaling til innbyggerne i lys av den økende smittesituasjonen langs kommunegrensene. På grunn av tidspress for å få dette ferdigstilt mandag bar denne oppfordringen preg av å være en forskrift, noe som har blitt justert nå, forteller Bolme.

Til formannskapsmøtet i neste uke vil det komme en sak på bordet til lokalpolitikerne om hvorvidt kommunen skal vedta en lokal forskrift eller ikke. Dersom dette ikke blir vedtatt vil den sterke anbefalingen som nå er publisert gjelde inntil videre, sier Bolme.

Bolme forklarer at forskjellen på en anbefaling og en forskrift er at ved en forskrift så innebærer det straffeansvar. Dermed kan eksempelvis politiet gi bøter for brudd på forskriften. Ved en sterk anbefaling som det kommunen gir nå, så vil det ikke være straffeansvar involvert. Men at kommunen appellerer litt sterkere til den dugnadsånden som hele landet er med på nå, avslutter Bolme.

Les de nye koronareglene for Strand kommune, gjeldende fra 12.11.2020, her:

Strand kommune har besluttet å følge «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Stavanger kommune, Rogaland» som en anbefaling inntil en politisk behandling i formannskapet 19.11.2020.

Dette er Strand kommune sine anbefalinger:

1. Formål

Formålet er å hindre eller begrense spredning av Covid-19 i en periode med økende smittetall.

2. Virkeområde

Retningslinjene gjelder i Strand kommune.

3. Definisjoner

a. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller boligen sin til rådighet.

4. Anbefaling vedrørende bruk av kollektivtrafikk

Det oppfordres om å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, bør det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern, og tas særlig hensyn til medreisende.

I kollektiv- og taxitransport anbefales bruk av munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind. Bruk av munnbind gjelder heller ikke skolebuss fra 1. til 10 klasse.

5. Anbefaling vedrørende hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgiver legger til rette for bruk av hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte.

6. Anbefaling om bruk av munnbind i alders- og sykehjem

Det anbefales at besøkende i alders- og sykehjem bruker munnbind under besøket.

7. Begrensning av fritidsaktiviteter

Det anbefales ikke breddeidrett for voksne over 20 år.

Med breddeidrett forstår vi all kontaktidrett og annen organisert idrett hvor utøverne ikke kan overholde avstandskravet på én meter.

Det anbefales ikke arrangement eller deltakelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, anbefales det ikke å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke kan overholdes.

8. Oppfordring om å melde ved arrangementer

Arrangør av arrangementer med mer enn 20 deltakere oppfordres til å sende melding til [email protected] om arrangement i Strand kommune. Meldingen sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.

9. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder oppfordres til å kreve at gjestene legitimerer seg. Serveringsstedene bør registrere alle gjestene. Registreringen skal kun inneholde gjestenes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket. Informasjonen skal oppbevares i 10 dager. Informasjonen skal kun brukes til sporing av covid-19-smitte.

Serveringsstedet oppfordres til å informere gjestene om at slik informasjon registreres og oppbevares i 10 dager, samt formålet med det. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

Serveringsstedet bør sikre at det til enhver tid er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene for personer som ikke er i samme husstand.

Serveringsstedet oppfordres til å sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst 1 meters avstand for personer som ikke er i samme husstand.

10. Anbefalingene gjelder i fra 12.11.2020 og inntil videre.