Strand kommune får 19,5 millioner Lyse-kroner

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse legger fram et solid resultat for 2019. Foto: Tommy Ellingsen / Lyse

Styret i Lyse foreslår at det utbetales 600 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 50 millioner fra året før, da det ble utbetalt 550 millioner kroner.

I 2019 mottok kommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 71 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Tilsvarende for 2018 var 100 millioner kroner i avdrag og 65 millioner kroner i renter.

Konsernet utbetaler dermed totalt 771 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2019. Av dette får Strand kommune 19,5 millioner.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 771 millioner kroner fordeles slik:

– Stavanger kommune 352 677 346
– Sandnes kommune 150 609 844
– Sola kommune 67 404 672
– Time kommune 44 972 434
– Klepp kommune 32 611 184
– Hå kommune 29 187 357
– Randaberg kommune 25 285 427
– Eigersund kommune 22 756 113
– Strand kommune 19 525 069
– Hjelmeland kommune 7 665 055
– Gjesdal kommune 7 194 664
– Lund kommune 5 498 173
– Bjerkreim kommune 3 948 197
– Kvitsøy kommune 1 796 738

Legg igjen en kommentar