Strand kommune får nær 20 millioner i utbytte fra Lyse

Lyses resultat for 2020 preges av lave kraftpriser. Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbetalingene til eierkommunene øker. (Foto: Lyse)

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 354 millioner kroner i 2020 mot 928 millioner året før. Men dette betyr allikevel at Strand som eierkommune vil få overført nær 20 millioner i utbytte.

Underliggende driftsresultat i 2020 er 1,3 milliarder, en reduksjon på 564 millioner sammenlignet med 2019. Resultatet preges av et år med lav kraftpris, men kompenseres delvis av god resultatutvikling for tele og elnett. Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner.

Utbetaling til eierkommunene

Styret foreslår at det utbetales 630 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 30 millioner fra året før, da det ble utbetalt 600 millioner kroner. Lyse fortsetter dermed å opprettholde utbyttet i tråd med opprinnelig utbytteprognose og eiernes forventninger om stabilitet over tid.

– Årets utbytteutbetalinger viser viktigheten av vår langsiktige strategi om å holde noe igjen i gode år slik at vi står sterkt finansielt og kan opprettholde de viktige bidragene til velferdsproduksjon også i år med lave kraftpriser, sier styreleder i Lyse Harald Espedal.

I 2020 mottok eierkommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 49 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Tilsvarende for 2019 var 100 millioner kroner i avdrag og 71 millioner kroner i renter.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 779 millioner kroner fordeles slik:

Stavanger kommune 356 110 741
Sandnes kommune 152 076 066
Sola kommune 68 060 872
Time kommune 45 410 251
Klepp kommune 32 928 661
Hå kommune 29 471 502
Randaberg kommune 25 531 587
Eigersund kommune 22 977 649
Strand kommune 19 715 150
Hjelmeland kommune 7 739 676
Gjesdal kommune 7 264 706
Lund kommune 5 551 699
Bjerkreim kommune 3 986 634
Kvitsøy kommune 1 814 230