Strand kommune fikk 270.000 i tilskudd til digitale læremidler

Utdanningsdirektoratet har gitt Strand kommune 270.822,- i tilskudd til digitale læremidler.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler.

Målgruppen for ordningen er elever, lærlinger, lærekandidater og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler i Norge.

Nå har Strand kommune fått et tilskudd på 270.822 basert på et elevtall på 1686. Kommunens egenandel til digitale læremidler er 90.274 basert på Utdanningsdirektoratets beregningsmodel.