Strand kommune gjennomfører kommunestyremøte

I ettermiddag ble medlemmene i kommunestyret innkalt til kommunestyremøte som videomøte onsdag 25.mars klokka 18:00. Det var lenge ventet at også dette ble utsatt etter at temamøtet samme dag ble avlyst, men med digitale løsninger skal de folkevalgte nå gjøre et forsøk.

  • Se sakslisten til møte i bunn av artikkelen!

Leder politisk sekreteriat, Geir Bolme, opplyser i innkallelsen at i forhold til Koronavirus pandemien, så vil møte bli avholdt på video.

Det er kun ordfører, varaordfører, rådmann og politisk sekretær som vil vøre til stede i kommunestyresalen. Og her vil publikum ikke få adgang, på grunn av spredningsfaren. Møtet vil bli overført på kommune-TV på det gitte tidspunkt, skriver Bolme i innkallelsen.

Videre vil representantene i kommunestyret delta på møtet fra egen bolig via videomøte på sin Chromebook.

Bolme opplyser i innkallelsen at dersom møtet får tekniske problemer, vil møtet bli utsatt.

Avslutningsvis oppfordrer politisk sekretariat om følgende når det gjelde de kommende gruppemøtene:
Gruppemøte mandag 23.03.2020 må de politiske partiene finne alternative lokaler utenfor kommunestyresalen/grupperommene. Dette for å opprettholde forsvarlig smitteforebyggende gruppemøteavvikling. Husk å holde god avstand og unngå å sitte tett, samt vaske hendene godt. Dersom du har feber og har influensasymptomer, må du holde deg hjemme.

Sakslisten for kommunestyremøtet:

025/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

026/20 Koronavirus – delegasjon av myndighet

027/20 Valg av opsjoner i ny flerbrukshall på Jørpeland.

028/20 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 – høring

029/20 Referatsaker

Saksdokumentene blir gjort tilgjengelige her, snarlig

One Comment

Legg igjen en kommentar