Strand kommune innfører ekstraordinære lokale smitteverntiltak

Kommuneledelsen har i dag (04.01.2021) besluttet at Strand kommune innfører ekstraordinære lokale tiltak grunnet høy smitte.

Dersom du er i minste tvil om smitte, ta kontakt med din fastlege for å avtale koronatest. Ikke møt på teststasjon uten avtale.

Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside senest daglig klokka 16:00.

Hjelp oss med smittesporing og installer gjerne den nye «Smittestopp-appen».

Lokale tiltak som innføres fra 4.januar

– Barneskolen er i rødt nivå. Barnehagene i gult nivå. Se oversikt nederst på siden til FHI.  

– Skolebuss: elever i videregående og ungdomsskole anbefales å benytte munnbind på skolebussen. Dette gjelder også elever som reiser til og fra Bjørheimsbygd skole.

– Fellesaktiviteter i kulturskolen er avlyst.

– Ryfylke læringssenter (voksenopplæring) driver nå undervisning på rødt nivå.

– Barnebursdager må holde samme «kohorter» som i barnehager og skole. Antall voksne må begrenses.

– Organisert innendørs og utendørs fritidsaktiviteter avlyses.

– Treningssenter og biblioteket holdes stengt i perioden.

– Sterk anbefaling om bruk av hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

– Sterk anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter. Benytt turområder hvor færre personer ferdes.

– Unngå bruk av kollektivtransport. Dersom du likevel må reise med kollektivtransport eller taxi – bruk munnbind.

Nasjonale regler

Sentrale føringer som gjelder hele landet, og for Strand kommune.