Strand kommune kan måtte tilby alternativt oppholdssted til korona-smittede

Smittespredningen i det norske samfunnet er nå så liten at det er mulig å åpne gradvis og forsiktig opp igjen. For å beholde kontrollen mens dette skjer, er det viktig med rask isolering av smittede.

-For å holde smittespredningen lavest mulig er det viktig med rask isolasjon av smittede. Ikke alle har mulighet til å isolere seg i egen bolig. Enkelte blir også smittet av medlemmer i sin egen familie. For å hindre at familiemedlemmer smitter hverandre, gir vi kommunene plikt til å tilby oppholdssted til smittede som ikke har mulighet til å isolere seg i egen bolig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tilbudet kan blant annet være aktuelt for familier som bor trangt eller tett. Kommunene kan også bestemme at personer den smittede bor sammen kan få tilbud om oppholdssted i stedet for den smittede. Kommunen kan ta i bruk hoteller eller andre bosteder det er mulig å leie for en kortere periode.

I tillegg til raskere isolering av smittede er det viktig med mer testing og bedre smittesporing. Testkapasiteten skal derfor økes betraktelig. Maksimal kapasitet i dag er 30.000 tester i uken. I løpet av månedsskifte april/mai tas det sikte på å øke kapasiteten opp mot 100.000 tester i uken. Målet er å teste alle som har symptomer på covid-19. Samtidig styrkes arbeidet med smittesporingen. Folkehelseinstituttet har lansert appen Smittestopp som skal gjøre det lettere å spore og stoppe spredningen av koronaviruset. Smittestopp skal effektivisere og automatisere smittesporingen, og vil være et viktig supplement til dagens arbeid.

Les forskriftsbestemmelsen

Legg igjen en kommentar