Strand kommune letter på smitteverntiltakene på Jørpelandsholmen

Onsdag besluttet Strand kommune å lette litt på smitteverntiltakene som ble innført mandag 23.mars.

Kommunen har nå fjernet tiltakene om at opphold på holmen maks skal være 1 time og forbudet mot grilling / åpen ild er også fjernet. Men ut over dette opprettholdes de tidligere tiltakene.

  • Det er generelt bålforbud i Strand kommune mellom 15.april til 15.september, men det er unntak for å grille og brenne bål på tilrettelagte grill- og bålplasser.

 

Følgende smitteverntiltak er fortsatt gjeldende for besøkende på Jørpelandsholmen:

1. På brua er det høyreregel. På holmen er det envegsgåing til høyre etter brua (gå i retning mot klokka/sola)
2. Hold minst 1 meter – helst 2 meter avstand
3. Grupper på maks 5 personer

På grunn av smitterisiko er toalettet på Jørpelandsholmen fortsatt stengt.