Strand kommune lyser ut salg av navnerettighet på ny flerbrukshall

I sommer starter Backe Rogaland AS med grunnarbeidet til Flerbrukshallen på Jørpeland.

Flerbrukshallen bindes naturlig sammen med den eksisterende Strandahallen via gangbro.  

Den nye hallen skal inneholde en hallflate som vil ha oppmerking til håndball, innebandy, tennis, basketball, volleyball, minihåndball og midihåndball. I tillegg vil hallen inneholde et rom for E-sport, et sosialt rom, kantine, aktivitetshall til kampsport, dans og golf, samt et treningsrom.

Hallen skal driftes av Strand kommune i samarbeid med brukerne. Strand formannskap har i sak 053/20 vedtatt at navnerettighetene på flerbrukshallen kan selges for en tiårsperiode. Minste totalverdi for tiårsperioden er satt til kr. 2 mill. Modell for støtte skal være en kombinasjon av investering og driftstilskudd.

Fasadene mot øst og vest hvor logo/navneskilt inntil 11×3 meter kan plasseres på hver side er betongelementer med relieff. Mot sør er det planlagt en utlektet vegg bestående av perforerte kortenstålplater, hvor navn potensielt kan utfores i platene. Forslag til utforming legges ved tilbudet. Fargene som benyttes må samsvare med øvrig bygg, og skal godkjennes av arkitekt og byggherre.

Alle kostnader vedrørende utarbeidelse, oppføring og vedlikehold av skilt/logo dekkes av tilbyder.

Tilbud sendes til [email protected] og merkes 20/1169 innen mandag 31. august.

Strand kommune vil inngå forhandling med inntil tre leverandører basert på hvem som inngir det mest fordelaktige tilbudet basert på pris og estetikk.

Strand kommune forbeholder seg retten til å avvise forslag som er upassende.

Eventuelle spørsmål og avklaringer kan rettes til Strand kommune v/innkjøpsansvarlig.