Strand kommune må punge ut for legevakttelefonen på natt

Som tidligere kjent sa AMK Stavanger opp avtalen med betjening av legevakttelefonen til Strand kommune medvirkende fra 1.jan 2020. I ettertid har kommunen jobbet med en avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune sin legevaktsentral. Nå ser denne avtalen ut til å bli mer kostbar en hva en skulle trodd.

Avtalen med AMK Stavanger
Avtalen med AMK Stavanger ble sagt opp 01.10.19 med tre måneders oppsigelse. Det var konstituert avdelingssjef hos AMK, Øyvind Øverland, som sendte oppsigelsen til Strand kommune. I oppsigelsen fremgår det også at etter Øverland er bekjent med, foreligger det heller ingen skriftlig avtale mellom AMK Stavanger og Strand kommune om denne funksjonen.

Dette er bakgrunnen til at oppsigelsestiden settes til 3 måneder. Det ble etter dette signalisert fra kommune at oppsigelsen kom brått på. Dette selv om at Strand kommune informerte i vår Helse Stavanger om at de ønsket en endring i avtalen, og at de var gått i dialog med Stavanger kommune om en samarbeidsavtale om legevaktfunksjonen.

Primæroppgaven til AMK Stavanger er å besvare og respondere på 113-samtaler. AMK har hatt et økende antall 113-nødtelefoner og økt antall nødtelefoner satt over fra legevakten til AMK etter innføring av ny indeks. Samtidig har vi ikke nok personell til å drifte det administrative i forbindelse med det å være legevakt, sa kommunikasjonsrådgiver Mirjam Helene Pletanek Klingenberg til iRyfylke tidligere i høst.

30. september sendte også AMK Stavanger faktura for legevakttjenesten til Strand kommune. Denne fakturaer var på ca 450.000,- og gjaldt fra 2016 og ut 2019. Strand kommune klaget på fakturasummen, og senere halverte AMK denne.

Strand kommune tok i slutten av oktober kontakt med AMK igjen og forespurte om AMK kunne være behjelpelig med å besvare legevakttelefonen i januar og februar 2020. Årsaken var at Strand arbeider med en avtale med Stavanger kommune som de nok ikke får ekspedert raskt nok. For disse to månedene blir Strand faktureret i underkant av 16.000,-

Administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune
Etter noen hektiske måneder ser det nå ut som kommunen nærmer seg en avtale med Stavanger kommune. Altså et såkalt administrativt vertskommunesamarbeid hvor Stavanger Legevakt skal drifte legevakttelefonen på nattestid, på lik linje med slik AMK Stavanger gjorde.

I avtalen går det frem hvilke plikter de forskjellige parten har. Der fremgår det at Stavanger Legevakt skal betjene legevakttelefonen mellom kl 22.00 og 08.00 alle dager i året. Men dette har sin pris fremgår det også av avtaleutkastet.

Stavanger kommune fakturerer for avtalen slik utkastet foreligger, 150.000,- i fast årsavgift. I tillegg kommer en pris på 35,- pr innbygger. For 2020 må da altså Strand kommune betale 597.825,- for denne funksjonen. Dette er ca 480,- pr telefonhenvendelse (tatt de foregående årenes daglige snitt på 3,4 samtaler pr natt i betraktning)

Svein Arne Lindø, Direktørstab Helse og Velferd i Stavanger kommune, skriver i eposten til kommunen at det er naturlig at kommunen får tid til å gå gjennom og eventuelt komme med innspill og spørsmål til utkastet. Dersom det handler om mindre forhold som en på en grei måte kan enes om, løser en dette på telefon og/eller mail. Dersom det er behov for å drøfte mer omfattende, kanskje prinsipielle temaer, må vi ta det i nytt møte, skriver Lindø.

Avtalen må godkjennes av kommunestyret i begge kommunene før den er gjeldende.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

2 Comments

Legg igjen en kommentar