Strand kommune må selv sørge for smittevernkontroller på kvelds- og nattestid

Rogaland brann og redning IKS (RBR) kan ikke påta seg smittevernkontroller på kvelds- og nattestid og kommunen må selv finne ut hvilket behov de har og hvem som skal utføre disse kontrollene, skriver Brann og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i et brev til Strand kommune.

RBR har utført smittevernkontroller ved serverings- og skjenkesteder i forbindelse med Covid-19 situasjonen. Rådgiverne Miljørettet helsevern har foretatt tilsyn og kontroller ved serverings- og skjenkestedene på dagtid noe som vil fortsette ved behov, skriver Haagenrud.

Rådgiverne har også vært med skjenkekontrollørene på kvelds- og nattestid i en periode for å lære opp de kontrollørene som har gjennomført smittevernkontrollene den siste tiden. Det viser seg at dette er veldig krevende for skjenkekontrollen nå med mange bestilte smittevernkontroller fra kommunene. Dette har medført stor økning i antall kontroller som også har gått på bekostning av kontrollene etter alkoholloven, står det videre i brevet.

  • Slik som smittesituasjonen lokalt og nasjonalt er nå vil det være behov for smittevernkontroller i lang tid fremover.

RBR har ikke kapasitet til å utføre smittevernkontroller utover de kontrollene som er avtalt etter alkoholloven eller de tilsynene miljørettet helsevern utfører på dagtid.

RBR kan ikke påta seg smittevernkontroller på kvelds- og nattestid og kommunene må selv finne ut hvilket behov dere har og hvem som skal utføre disse kontrollene, avslutter Haagenrud i brevet.