Strand kommune med milliontap på grunn av pandemien

Strand kommune går med milliontap i 2020 på grunn av koronapandemien etter at Fylkesmannen kun tildelte kommunen 30% av de dokumenterte kostnadene.

I slutten av november kunngjorde Fylkesmannen i Rogaland ekstra skjønnstilskudd på 41 mill. kroner til smittevern og TISK-oppfølging som følge av utbruddet av covid-19. Fylkesmannen har nå fordelt tilskuddet.

Fordelingen tar forbehold om Stortinget sin behandling av Prop 48. S i desember. Dersom fordelingen blir vedtatt blir midlene utbetalt i uke 52.

Fordeling av midler i Rogaland

Kommunenr Kommunenavn Skjønn i hele kroner
1101 Eigersund 1 500 000
1103 Stavanger 15 000 000
1106 Haugesund 4 000 000
1108 Sandnes 9 000 000
1111 Sokndal 400 000
1112 Lund
1114 Bjerkreim
1119
1120 Klepp
1121 Time 1 000 000
1122 Gjesdal 1 500 000
1124 Sola
1127 Randaberg
1130 Strand 1 500 000
1133 Hjelmeland 700 000
1134 Suldal
1135 Sauda 1 500 000
1144 Kvitsøy
1145 Bokn
1146 Tysvær 1 500 000
1149 Karmøy
1151 Utsira
1160 Vindafjord 3 400 000
Sum Rogaland 41 000 000

For Strand kommune er 500.000 tildelt refusjon for kostnader til smittevern i private barnehager. Utover dette vil ikke Fylkesmannen legge rammer for hvilken type kostnader til smittevern kommunene skal bruke skjønnstilskuddet på.

Kommunen går med milliontap

Tilskuddet på 1,5 millioner til Strand kommune, er svar på kommunens søknad av 7.des, hvor det ble søkt om 5,4 millioner som var udekkede utgifter pt. Med tildelingen har kommunen fått totalt 12 millioner i ekstra skjønnstilskudd og TISK-oppfølging.

Avtroppende økonomisjef i Strand kommune, Hanne K. Fjelde Krog, forteller nettavisen at de totale tildelingene i 2020 ikke dekker Strand kommune sine dokumenterte kostnader i forbindelse med pandemien. Hun opplyser også at dette var siste søknadsrunde i 2020.

Vi forventer nye søknadsrunder neste år, men ikke på utgifter tilhørende dette året, legger økonomisjef til.

Per 7.desember 2020 har dermed Strand kommune 3,9 millioner i udekkede utgifter i forbindelse med koronapandemien. Og da er heller ikke skattesvikten hensyntatt.