Strand kommune ønsker å selge navnerettigheter for ny flerbrukshall på Jørpeland

Strand kommune er i samspillsfase med Backe Rogaland AS som vant anbudet på flerbrukshallen, med hensikt om å inngå kontrakt for oppføring av hallen i tilknytning til Strandahallen på Jørpeland.

Underveis i prosessen har det kommet opp spørsmål om flerbrukshallens navn, som i dag har prosjektnavn «Flerbrukshall på Jørpeland». Ledermøtets innstilling til saken av 27.04.20 var at det settes i gang en prosess der salg av navnet kan være aktuelt mot inntekter. Hvorvidt det ønskes et kommersielt navn til flerbrukshallen, samt en minimum inntektsramme for perioden skal i formannskapet avgjøres av politikerne.

  • I 2015 strandet Staal Jørpeland IL sine planer om ny tribune på Jørpeland stadion på bakgrunn av at kommunen den gang var imot at et kommunalt anlegg skulle bære et kommersielt navn. Det ble den gangen trukket frem at kommunale bygg og anlegg skal være reklamefri. Den økonomiske situasjonen Strand kommune er i nå, gjør nok at tankene rundt den form for finansiering er endret.

Alternativ A
1. Strand kommune inviterer til konkurranse om navnerettigheter for ny flerbrukshall på Jørpeland med et investeringsbeløp, samt et årlig driftsbeløp.
2. Strand kommune setter en minimum inntektsramme på kr 2 mill., som betyr at alle tilbud under kr 2 mill. vil bli avvist
(Konsekvensen av et slikt vedtak er at kommunen vil kunne redusere sine utgifter tilsvarende. I tillegg vil eventuell vinner av anbudskonkurransen får positiv oppmerksomhet og goodwill blant befolkning og besøkende.)

Alternativ B
1. Strand kommune inviterer til åpen navnekonkurranse, hvor navnet må ha en lokal tilhørighet.
2. Det utnevnes en jury for å vurdere innkommede navneforslag
(Konsekvensen av et slikt vedtak er mye det samme som alternativ A, uten et minstekrav til inntekt. Kjøp av reklameplass bør ha en minstepris, og dette alternativet innebærer ingen slik minstepris.)

Alternativ C
Flerbrukshallen får navnet Jørpeland Flerbrukshall
(Konsekvensen av dette vedtaket er at kommunen går glipp av potensielle inntekter.)

Alternativ D
Flerbrukshallen får navnet Preikestolen Flerbrukshall
(Konsekvensen av dette vedtaket er at kommunen går glipp av potensielle inntekter.)

Rådmannen foreslår at Strand kommune sender ut anbud på navnerettigheter for Jørpeland flerbrukshall for 10-15 år, med et investeringsbeløp, samt et årlig beløp som skal kompensere for deler av driftskostnader. Rådmannen anbefaler på grunn av kommunens pressede økonomiske situasjon, alternativ A med en delvis ekstern finansiering. Et eventuelt salg av navn er å anse som reklameinntekter og bør derfor ikke gis som en rettighet uten en viss økonomisk motytelse.