Strand kommune skjerper koronareglene lokalt – Hold dere hjemme

Strand kommune har besluttet å følge «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Stavanger kommune, Rogaland» som retningslinjer inntil en politisk behandling i formannskapet 19.11.2020.

Strand kommune oppfordrer nå å unngå bruk av kollektivtransport og dersom en bruker kollektivtransport bør en bruke munnbind.

Også i Strand kommune anbefales det nå utstrakt bruk av hjemmekontor. Her bør alle arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte.

Strand kommune anbefaler nå at breddeidretten for voksne over 20 år stanses.

Dette er Strand kommune sine retningslinjer som gjelder fra 11.11.2020:

§ 1. Formål

Formålet er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

§ 2. Virkeområde

Retningslinjene gjelder i Strand kommune.

§ 3. Definisjoner

Definisjoner:

a. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller boligen sin til rådighet.

§ 4. Anbefaling vedrørende bruk av kollektivtrafikk

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern, og tas særlig hensyn til medreisende.

I kollektiv- og taxitransport anbefales bruk av munnbind. Dette gjerder ikke skolebuss fra 1. til 10 klasse. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.

§ 5. Anbefaling vedrørende hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgiver legger til rette for bruk av hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte.

§ 6. Anbefaling om bruk av munnbind i alders- og sykehjem.

Det anbefales at besøkende i alders- og sykehjem bruker munnbind under besøket.

§ 7. Begrensning av fritidsaktiviteter

Det anbefales ikke breddeidrett for voksne over 20 år.

Det anbefales ikke arrangement eller deltakelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år som foregår i grupper med mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det ikke tillatt å arrangere eller delta i fritidsaktiviteter hvor avstandsregelen på 1 meter ikke overholdes.

§ 8. Meldeplikt ved arrangementer

Arrangør av arrangementer med mer enn 20 deltakere skal sende melding til [email protected]  om arrangement i Strand kommune.. Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.

§ 9. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder skal kreve at gjestene legitimerer seg. Serveringsstedene skal registrere alle gjestene. Registreringen skal kun inneholde gjestenes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket. Informasjonen skal oppbevares i 10 dager. Informasjonen skal kun brukes til sporing av covid-19-smitte.

Serveringsstedet skal informere gjestene om at slik informasjon registreres og oppbevares i 10 dager, samt formålet med det. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

Serveringsstedet skal sikre at det til enhver tid er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene for personer som ikke er i samme husstand.

Serveringsstedet skal sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst 1 meters avstand for personer som ikke er i samme husstand.

§ 10. Anbefalingene gjelder i fra 11.11.2020 og frem til formannskapsmøte 19.11.2020 kl 23:00