Strand kommune skjerper koronareglene nok en gang

Strand kommune deler bekymringen til flere nærliggende kommuner og gjeldende fra nyttårsaften innfører kommunen skjerpede koronaregler.

Kollektivtransport:

Unngå bruk av kollektivtransport.

Dersom du likevel må reise med kollektivtransport eller taxi, må du bruke munnbind.

Redusere sosial kontakt: 

Alle bør redusere sosiale kontakter (nærkontakter) til maks. 10 personer per uke. Dette gjelder ikke kontakter i egen husstand eller i arbeids-/skolesituasjon. (I tillegg gjelder de nasjonale avgrensningene på antall personer du kan ha på besøk).

Besøk i sykehjem: 

Besøkende må holde minst en meter avstand til den de besøker, og til andre beboere og personalet. Dersom en av ulike grunner ikke kan holde en meter avstand, skal besøkende bruke munnbind.

Hjemmekontor:

Arbeidsgiver må legga til rette for bruk av hjemmekontor og digitale møter. Dette gjelder særlig der arbeidstakere er avhengig av kollektivtransport, eller der plassforholdene på arbeidsplassen gjør det vanskelig å holde avstand til andre. Formålet er å redusere tallet på nærkontakter.

Melde fra om arrangement:

Strand kommune anmoder arrangører å melde inn arrangementer med flere enn 20 deltagere til [email protected]

Anbefalingene er gjeldende fra 31.12.2020 og til 22.01.2021.

Strand kommune gir foreløpig ingen nye, lokale råd når det gjelder arrangement, idrett og uteliv. Men situasjonen blir vurdert fortløpende.

Demp nyttårsfeiringen 

Ordfører og formannskapet har en felles bønn til innbyggerne om å dempe nyttårsfeiringen og tenke på smittevern.

Vi har nå økende smittespredning i regionen med fare for rask forverring dersom en ikke setter i verk ekstra tiltak. Det er nødvendig at alle bidrar med å holde smitten nede gjennom nyttårshelgen. Snakk gjerne med ungdommene dine om dette, heter det fra Strand kommune.