Strand kommune tar ikke henvendelsen fra Jørpeland Brygge seriøst

Ingen i Strand kommune har så langt tatt affære for å sikre at innbyggerne blir ivaretatt. Sameie Jørpeland Bygge er frustrert over at administrasjonen ikke tar anmodningen seriøst.

I begynnelsen av mars sendte igjen Sameie Jørpeland Brygge en anmodning om å flytte bussholdeplassen bort fra Direktør Sæthersgate.

Styreleder Tor Jørpeland beskriver flyttingen av bussholdeplassen fra kaien i vågen til Direktør Sæthersgate som noe som går på helsa løs for enkelte av beboerne i Jørpeland Brygge. Jørpeland er skuffet over administrasjonens holdning når det i avslaget på forrige protest beskrives et scenario som ikke er forankret i virkeligheten. Jørpeland påpeker at flere beboere våkner på natten hver gang bussen står utenfor. Slik kan vi rett og slett ikke ha det lengre. Det er uholdbart, skriver Jørpeland i anmodningen.

  • Vi har en forventning om at kommunen tar mer hensyn til helsen til sine innbyggere enn at bussruten taper 50 sekunder på en runde ut på kaien.

Bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate er start- og endestopp på ruten, og naturlig vil bussene stoppe her hver eneste gang. Hadde dette vært en vanlig bussholdeplass hvor bussen stoppet kun når det var passasjerer, ville trolig ikke problemene vært av samme art. Men slik det er nå er det helt uholdbart, påpeker Jørpeland.

Etter kommunens vurdering er flytting av bussholdeplass ikke søknadspliktig etter plan og bygningsloven siden en parkerer bussen på regulert og opparbeidet trafikkareal.

iRyfylke er kjent med at plassering av bussholdeplassen i Direktør Sæthersgate var et tema under et møte mellom næringsdrivende i vågen og administrasjonen men at dette møtet var en drøftelse av det pågående planarbeidet for Jørpelandsvågen.

Lite snakkesalig administrasjon
iRyfylke sendte en henvendelse til Strand kommune for godt over en uke siden. Henvendelsen ble sendt til Sven Norland (Virksomhetsleder Plan og Forvaltning), Torbjørn Norland (Virksomhetsleder Bygg og Eiendom) samt Jan Leland (Kommunalsjef Samfunn). Førstnevnte viste til at kommunalsjefen måtte uttale seg i denne saken.

Før helgen purret vi på henvendelsen til Leland, uten at det har gitt oss videre svar.

Det vi spurte kommunalsjefen om var følgende:
Har Strand kommune noen planer om å ta anmodningen fra Sameie Jørpeland Brygge seriøst å gå i dialog med Kolumbus om å få flyttet bussholdeplassen tilbake til kaien?

Jan Leland sendte et svar til sameie 31.01 hvor det argumenteres for at å ha bussholdeplassen i Dir. Sæthersgate er mer effektiv for bussruten. Han skriver også at de fleste bussene kun har et kort stopp i vågen og sparer tid når de ikke må kjøre ut på kaien. Vet egentlig Jan Leland at de fleste bussene kjører ut på kaien for å snu uansett?

Bussruten avsluttes for de fleste ruter i vågen, og da kommer bussen ned Vågabakken. Slik Leland beskriver så virker det ut som bussene snur i bakken ved Tunglandsbrua og at de da sparer 10-20 sekunder på det fremfor å snu på kaien.

Det kan godt forstås at også dette vil tas i sammenheng med planarbeidet for hele Jørpelandsvågen, men hvorfor ble dette uten nærmere undersøkelser gjennomført like i forkant av oppstarten på nye bussruter?

Vil det skje noen endring på hvor bussholdeplassen er lokalisert snarlig som da vil gjelder til reguleringsplanen for Jørpelandsvågen foreligger og eventuelle justeringer tas når nødvendig?

Som vanlig ønsker kun et fåtall personer i administrasjonen i Strand kommune å svare på våre spørsmål. Så da får vi bare anta at kommunalsjef Jan Leland oppriktig tror at det er slik det fungerer, og at det var mer støyende for beboerne i Jørpeland Brygge slik det var før når bussen kjørte ut på kaien.

– Kan det være slik, som det virker som kommunalsjefen oppfatter det, at Tor Jørpeland på vegne av beboerne i Sameie Jørpeland Brygge lager ugrunnet støy?

– Hvorfor undersøkte ikke administrasjonen med nærliggende bedrifter og beboere før bussholdeplassen ble bestemt flyttet?

– Burde ikke beboerne i Jørpeland Brygge blitt hørt og at Kolumbus da inn til videre måtte bruke den eksisterende bussholdeplassen på kaien i Jørpelandsvågen?

Legg igjen en kommentar