Strand må skifte kommunevåpen mener flere! Hva tenker du?

I 2014 lanserte kunstner Stian Heimlund Skjæveland, best kjent som kunstneren bak Solspeilet på Klungholmen, idéen om Preikestolen i kommunevåpenet til Strand kommune.

Skisse: Stian Heimlund Skjæveland

Sent i 2018 ble dette skrevet om i Aftenbladet som følge av den vedtatte grensejusteringen mellom Strand og Forsand. Noe som resulterte i at Preikestolen som tidligere lå i Forsand kommune, ville fra 01.01.2020 ligge i Strand kommune.

Foto: Kristofer Ryde

Nytt liv i diskusjonen
Nå har kunstner Kjell Johannessen fra Jørpeland, bosatt i Bergen, blåst liv i denne diskusjonen igjen med et leserinnlegg i Strandbuen onsdag 11.sept. Johannessen mener det vil ha en uvurderlig betydning økonomisk, symbolsk og markedsføringsmessig for kommunen å bruke Preikestolen i kommunevåpenet. Dette MÅ kommunen gjøre noe med, sier Johannessen i klar tale.

Skjæveland støtter Johannessen fullt ut og er glad andre står frem å sier sin mening. Han er helt enig i at dette er noe kommunen må få øynene opp for og det er noe han har jobbet med i mange år for døve ører.

Skisse av Kjell Johannessen som vise hvor enkelt det kan gjøres

Støtte også fra reklamebyrå
iRyfylke har vært i kontakt med Call2Action som er et reklamebyrå i Stavanger. Vi snakker med administrerende direktør Stein Hammer som fort forteller oss at dette er noe du kan få forskjellige svar på alt etter hvilket reklamebyrå du snakker med.

Hans personlige mening er at dette helt klart har nytteverdi. Men det blir selvsagt et spørsmål kost-nytte for kommunen. Det er ingen tvil om at en fornyet profil med Preikestolen i kommunevåpenet vil være positivt for kommunen og spesielt aktører i kommunen. Vannhjulene har sin historie helt klart, og den eldre generasjonen vil selvsagt ikke ta vekk dette. Men nå når Preikestolen blir overført til Strand kommune, blir også denne en del av historien til kommunen.

Preikestolen vil være en fornyet historie og som vil knytte den verdenskjente attraksjonen til kommunen i overskuelig fremtid. Vannhjulene har på sett og vis gjort sin jobb, men det er selvsagt ikke en historie som skal glemmes.

Kommunens fokus på reiseliv
Kommunens økte fokus på reiseliv gjennom den vedtatte reiselivsplanen vil få økt tyngde, sier Hammer. For kommunen selv vil en slik fornying på kort sikt ikke gi spesielt tilbake. Men det er ingen tvil om at et voksende reiseliv i kommunen vil få stor drahjelp fra et fornyet kommunevåpen.

Markedsføringen av kommunen, reiselivsaktører og til og med husbyggere sin markedsføring vil dra nytte av dette. Svært få utenfor kommunens grenser og kanskje like få i kommunen kjenner historien til vannhjulene. Men en hel haug av folk i kommunen, landet og verden kjenner Preikestolen.

Hammer legger til at han uten tvil ville anbefalt en slik fornying. Men at det handler like mye om økonomi som hva kommunen vil og hvor de vil.

Klar tale fra alle tre er  rett og slett at denne muligheten må benyttes!

One Comment

Legg igjen en kommentar