Strand på niende plass over Norges mest kristne kommuner

Vårt Land har kåret Klepp til Norges mest kristne kommune, tett bak på listen følger Strand kommune.

I snitt per nattverd ligger Strand helt i toppen med 95 personer per nattverd. Klepp ligger kun 4 personer per nattverd over Strand.

I snitt per gudstjeneste ligger Strand litt lengre nede, på en niende plass, med et snitt på 151 personer per gudstjeneste. Kommunene over er hele fire av åtte i Rogaland. På topp ligger Stord med et snitt på 181 personer per gudstjeneste og like under med 174 personer i snitt ligger Klepp.

I 2019 hadde Strand Kyrkjelige Fellesråd totalt 9654 medlemmer og 239 tilhørige som gir en total på 9893. Dette er hele 75,9% av Strand kommune sin totale befolkning i tredje kvartal 2020.

Kriteriene som er lagt til grunn i rangeringen Vårt Land har utført, er hvor stor del av befolkningen som er medlem av Den norske kirke, hvor mange av antall fødte som er døpt, hvor mange 15-åringer som er konfirmerte, hvor stor andel av 4-åringene som har fått fireårsbok, hvor stor andel av de døde som har fått en kirkelig begravelse, hvor mange deltakere det er per gudstjeneste i snitt, hvor mye hver gudstjenestedeltaker har gitt i kollekt i snitt, og hvor mange som har gått til nattverd.

Illustrasjoner: Vårt Land