Strand Venstre ønsker å etablere hundepark på Jørpeland og Tau

Foto: Erik Rydningen Nyman-Apelset

Strand Venstre ønsker at de firbente skal få ta del i friluftskommunen Strand. Derfor vil de få etablert hundepark både på Jørpeland og på Tau.

I kommunestyremøte neste uke har Strand Venstres Erik Rydningen Nyman-Apelset en interpellasjon det han ber administrasjonen komme tilbake med en sak om plassering av en hundepark i nærheten av Jørpeland og en i nærheten av Tau samt overslag på kostnader til inngjerding og etablering av hundeparker.

Mange hundeeiere ønsker å la hundene løpe fritt og sosialisere med andre hunder, men vi har strenge og nødvendige båndtvangsbestemmelser for hunder året rundt. Baksiden med båndtvangsbestemmelsen er at hundene mister muligheten til å utfolde seg, påpeker Nyman-Apelset.

Les hele interpellasjonen her

Strand kommunes innbyggere er glade i dyr og svært mange har hund. Mange hundeeiere ønsker å la hundene løpe fritt og sosialisere med andre hunder, men vi har strenge og nødvendige båndtvangsbestemmelser for hunder året rundt. Husdyr og vilt skal selvfølgelig beskyttes. Baksiden ved båndtvangsbestemmelsen er at hunder helt mister muligheten til å utfolde seg.

Hundeloven krever at hunder får utfolde sin naturlige bevegelsesmåte.

Venstre mener at dyr har egenverdi. Vi ønsker at også de firbente skal få ta del i friluftskommunen Strand. Inngjerdede områder hvor hunder kan løpe helt fritt, uten fare for at de kan stikke av, er en god løsning.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om plassering av en hundepark i nærheten av Jørpeland og en i nærheten av Tau samt overslag på kostnader til inngjerding og etablering av hundeparker.