Strand VGS har informert godt om forebyggende tiltak mot smittsom hjernehinnebetennelse

NRK.no meldte onsdag at en 18 år gammel jente døde tirsdag denne uken av smittsom hjernehinnebetennelse. Jenta var elev ved St. Olav videregående skole.

Strand VGS delte torsdag en informasjonsartikkel fra Folkehelseinstituttet rundt temaet på sine nettsider. (Se i bunn av artikkelen)

I informasjonsskrivet fra Folkehelseinstituttet står det at FHI anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp.

I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Rektor ved Strand VGS, Erik Danielsen, opplyser til iRyfylke at det for en to ukers tid siden var et informasjonsmøte for russen ved skolen, fra Politi og helsesøster. Da ble også forebyggende tiltak rundt smittsom hjernehinnebetennelse tatt opp.

Danielsen følte at etter den siste hendelsen i Stavanger, at det var et behov for å informere ytterligere. Her er det bedre å være føre var, legger han til.

Les Informasjonsartikkel fra Folkehelseinstituttet her.

Legg igjen en kommentar