Strandaskolen følger anbefalingen, innfører rødt nivå

På søndagens pressekonferanse anbefalte regjeringen med statsminister Erna Solberg alle videregående- og ungdomsskoler å innføre rødt nivå. Allerede søndag kveld melder Strandaskolen at de følger anbefalingen.

Regjeringen har nå innført rødt nivå på alle ungdomsskoler og videregående skoler frem til 18. januar. Det betyr at elevene skal ha færre nærkontakter og det blir noe strengere regler i friminutt og i noen fag. Det kan bli en kombinasjon av vanlig undervisning på skolen og digital undervisning hjemme, skriver Strandaskolen på facebook søndag kveld.

Strand videregående skole har når artikkelen ble publisert ikke gitt noe oppdatert informasjon rundt de siste anbefalingene.

Kan forvente rødt nivå også i barneskolen og barnehagen

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, forventer at kommuner med økt smittepress raskt vurderer om de skal gå over til rødt nivå også i barnehagen og barneskolen. Dette har regjeringen overlatt til hver enkelt kommune å vurdere selv.

– Vi forventer at det i områder med økt smitte vurderes om det også bør innføres rødt nivå for barneskoler og barnehager. I slike tilfeller må det også vurderes om slike tiltak bør ha konsekvenser for tilbudet som skal gis. Man bør for eksempel vurdere om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehager, sier Handal.

Strand kommune har ikke besvart henvendelsen fra iRyfylke på om i lys av smitteøkningen i kommune at rødt nivå vurderes som anbefalt.

Dette betyr rødt nivå i ungdomsskolen

– Ingen syke skal møte på skolen
– God hygiene
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
– Dele elever inn i mindre kohorter
– Kohortene bør ha faste klasserom
– Ansatte bør komme til klasserommet
– Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
– Unngå trengsel og store samlinger
– Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
– Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Les Veileder i smittevern for barnehager
Les Veileder i smittevern for skoletrinn 1-7
Les Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole