Strandaskolen har signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland

Foto: Strand kommune

I dag melder Strand kommune at Strandaskolen har signert en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland. Samarbeidsavtalen vil gi elever i Strandaskolen mulighet til forskjellige programmer som dyrker skaperglede og kreativitet allerede i ung alder.

Strandaskolen har signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland gjeldene fra skoleåret 2021/2022. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE tilbyr ulike programmer i samarbeid med skolene som skal inspirere elevene til å tenke nytt og skape verdier. Elevene i Strandaskolen får gjennom å delta i programmene som UE tilbyr erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, som igjen er sentrale verdier i det nye læreplanverket til skolene, fagfornyelsen.

UE har programmer for alle trinn i grunnskolen. Elevene i Strandaskolen vil i førsteomgang få mulighet til å prøve ut følgende programmer:

Smart (4.-7.trinn): Elevene skal finne en utfordring i lokalsamfunnet og komme fram til en smart løsning på problemet.
Elevbedrift (8.-10. trinn): Elevene skal etablere, drifte og avvikle en elevbedrift.
Økonomi og karrierevalg (10.trinn): Elevene skal tenke gjennom hva som er viktig når de skal velge utdanning og yrke. Hvilke konsekvenser får valgene av yrke og levevaner for framtidig livssituasjon og personlig økonomi?

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt