Strandaskolen har signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland

Foto: Strand kommune

I dag melder Strand kommune at Strandaskolen har signert en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland. Samarbeidsavtalen vil gi elever i Strandaskolen mulighet til forskjellige programmer som dyrker skaperglede og kreativitet allerede i ung alder.

Strandaskolen har signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Rogaland gjeldene fra skoleåret 2021/2022. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE tilbyr ulike programmer i samarbeid med skolene som skal inspirere elevene til å tenke nytt og skape verdier. Elevene i Strandaskolen får gjennom å delta i programmene som UE tilbyr erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, som igjen er sentrale verdier i det nye læreplanverket til skolene, fagfornyelsen.

UE har programmer for alle trinn i grunnskolen. Elevene i Strandaskolen vil i førsteomgang få mulighet til å prøve ut følgende programmer:

Smart (4.-7.trinn): Elevene skal finne en utfordring i lokalsamfunnet og komme fram til en smart løsning på problemet.
Elevbedrift (8.-10. trinn): Elevene skal etablere, drifte og avvikle en elevbedrift.
Økonomi og karrierevalg (10.trinn): Elevene skal tenke gjennom hva som er viktig når de skal velge utdanning og yrke. Hvilke konsekvenser får valgene av yrke og levevaner for framtidig livssituasjon og personlig økonomi?