Strømstans skapte hodebry for fastboende og hyttefolk

Lørdag kveld kl 00.00 gikk strømmen for et storm området i Nordre Strand. En planlagt strømstans for vedlikehold var årsaken til at Lyse Elnett stanset strømmen i rundt fire og en halv time natt til søndag.

I følge Lyse Elnett sin oversikt var det i overkant av 2000 berørte kunder i området. Arbeidet var planlagt og kommunikasjonssjef i Lyse Elnett Ingvild Ween opplyser at samtlige kunder fikk varsel 27.juni. Dessverre har det skjedd en feil hos oss som gjorde at de restrerende kunde ikke fikk varsel før 5.juli, sier Ween. Hun sier at standard prosedyre er at berørte kunder av planlagt strømstans skal få varsel 1 uke før.

Skjermdump Lyse Elnett

Det var ikke snakk om en liten reparasjon Lyse Elnett utførte i området. Ween opplyser om at det var hele 26 montører på de to lokasjonene totalt. Det ble blant anner gjort vedlikehold på effektbrytere i transformatorstasjonene. Det ble også skiftet og utbedret ulike anleggsdeler på linjen eller mastene, som barduner, isolator, topphetter med mer. Arbeidet som ble gjort må gjøres uten at det er spenning på linjen på grunn av hensyn til sikkerheten for våre ansatte, utdyper Ween

Når Lyse Elnett skal finne tidspunkt for planlagt strømstans, så blir det sett på hvilke kunder som blir berørt. I denne strømstansen er det mange berørte kunder som har hatt ulike preferanser for hva som passer best. Mange privatkunder synes det er greit at strømmen blir tatt på dagtid mens de er på jobb, men for hjemmeværende og bedrifter er gjerne andre tidspunkter mye bedre, sier Ween. Videre legger hun til at det er mange hensyn å ta, og det er dessverre ikke mulig å gjøre alle til lags. På denne aktuelle jobben kom vi fram til at det ville gi minst ulemper for mange kunder hvis arbeidet ble utført om natten.

Ween opplyser om at de har lagt ut en del tips for å være bedre forberedt før strømstans på denne nettsiden:  https://www.lysenett.no/stromstans/

De som ikke har fått varsel om den planlagte strømstansen må sjekke at telefonnummer ligge i kundeinformasjonen hos strømleverandøren. Alle som har telefonnummeret sitt lagret der skal få varsel. Nettselskapet får informasjon via den nasjonale databasen for strømmarkedet (Elhub).

Ween forteller videre at det er stor pågang av arbeid som skal utføres i sommermånedene, og det er derfor viktig å bruke montørressursene som er tilgjengelig i ferietid på en effektiv og god måte. Dersom arbeidet hadde vært lagt til natt til en hverdag, så ville det vært krav om hviledag for alle montørene dagen etter. Altså kunne de ikke utført annet arbeid påfølgende dag. Ved å legge dette arbeidet til en helg, har vi fortsatt god bemanning til å utføre andre jobber i hverdagene.

Legg igjen en kommentar