Synkende arbeidsledighet i Rogaland i oktober – Ned 6,1%

Ved utgangen av oktober er 9.160 personer helt uten arbeid i Rogaland. Av dette er det 188 helt uten arbeid i Strand kommune og 34 helt uten arbeid i Hjelmeland.

– Utviklingen i oktober har vært positiv ved at flere kommer i arbeid og arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover. Likevel er det enda mange som står helt uten arbeid eller er delvis uten arbeid i fylket vårt. Mange er permitterte og vet ikke om de får komme tilbake til jobben sin igjen, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Vurder mulighetene dine

Arbeidsledigheten faller i alle aldersgrupper. Høyest arbeidsledighet finner vi i aldersgruppen 20 til 24 år og 25 til 29 år, med 4,7 prosent i begge aldersgrupper.

– I lys av den utviklingen vi ser i samfunnet og hvor stor innvirkning koronapandemien har for enkelte næringer, så vil jeg understreke hvor viktig det er å gjøre en realistisk vurdering på om du tror du kommer tilbake til jobben din igjen, om du bør søke ny jobb i andre bransjer og om du kan øke kompetansen din på et område. Det er også viktig at arbeidsgivere gjør en slik vurdering overfor permitterte arbeidstakere, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Strand og Hjelmeland godt under fylkesgjennomsnittet

Både Strand og Hjelmeland har en arbeidsledighet som er godt under fylkesgjennomsnittet. Strand har per oktober 188 personer helt uten arbeid, noe som tilsvarer 2,8% av arbeidsstyrken. Tatt i betraktning oktober 2019 er dette blant de laveste økningene, med kun 24% økning i arbeidsledighete fra i fjor.

Dersom en tar med andelen delvis arbeidsledige er brutto arbeidsledigheten i Strand 5,2% per oktober. I Strand er det 180 personer som er delvis uten arbeid per oktober.

I Hjelmeland er andelen litt lavere med 2,5% av arbeidsstyrken som tilsvarer 34 personer helt uten arbeid.

Stavanger og Sola har høyest arbeidsledighet

Alle kommuner har nedgang i arbeidsledigheten. Unntaket er Bokn. Høyest arbeidsledighet er det framdeles på Nord-Jæren. Sola har høyest arbeidsledighet med 4,3 prosent helt uten arbeid, mens Stavanger har 4,2 prosent. Sandnes har 4,1 prosent og Haugesund 3,8 prosent.

Bokn, Suldal og Bjerkreim har lavest arbeidsledighet med henholdsvis 1,1 prosent, 1,4 prosent og 1,5 prosent.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Oktober 2020

Nøkkeltal Oktober 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 9 160 (3,6%)
Arbeidsretta tiltak 956 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse** 10 116 (4,0%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 2 479
Langtids-arbeidssøkarar (26 veker eller meir) 5 907
Delvis utan arbeid 6 541 (2,6%)
Utlyste stillingar 3 311