Ta forhåndsregler – I morgen er det ventet mye nedbør

Meteorologisk Institutt har sendt ut ekstremværvarsling med gult farenivå for området sør for Stad.

Lokalt på Jørpeland er det mellom kl 06.00 og 18.00 lørdag ventet opp mot 75mm nedbør. Øvrige steder i Ytre Ryfylke er det i følge Yr.no ventet mellom 60-80mm nedbør.

Skjermdump Yr.no for Jørpeland

Betydelig skredfare i deler av Ryfylke
Det ventes mye nedbør i løpet av lørdag. Det kan komme 80-90 mm nedbør i sørlige deler av området. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger eller forsenkninger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Oversiktskart skredvarsel, Varsom.no

Virksomhetsleder for Bygg og Eiendom i Strand kommune, Torbjørn Norland forteller at kommunen har gjort tiltak i forbindelse med ekstremværvarselet. Rister, bekke- og elveløp er sjekket, i tillegg har vi utstyr tilgjengelig dersom det blir behov for ytterligere tiltak.

Samtidig opplyser Norland om at Strand Brannvesen er i beredskap for å yte assistanse på kort varsel. Og kommunen har selv bemannet opp med vaktmannskap som kan rykke ut.

Forrige gang det var uvær med store nedbørsmengder gikk det veldig bra. Men varslingene kan endres fort og derfor har vi maks beredskap for å være forberedt, avslutter Norland.

Varselet fra Meteorologisk Institutt er følgende:

Frå natt til laurdag og til seint laurdag ettermiddag/tidleg kveld er det lokalt venta 50-70mm/12t.

Område
Gjelder for Vestlandet sør for Stad.

Oversiktskart Varsom.no

Anbefaling
Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser
Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Legg igjen en kommentar