Takker alle gode kollegaer i Strand kommune

Kjære kollegaer, vi står fortsatt midt oppe i en krisesituasjon som vel ingen av oss har sett maken til. Slik starter kommunedirektør Ketil Reed Aasgaard sin takk til kollegaer i Strand kommune.

Koronapandemien har preget Norge siden nedstengningen av landet 12. mars. Tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av smitte har fått store konsekvenser både for barn og voksne og griper dypt inn i hverdagen vår.

I Strand har vi de siste par ukene opplevd økende smitte, noe som har satt hele lokalsamfunnet og ikke minst oss i kommunen på ekstra prøvelser. 

Da vi fikk smitte i hjemmetjenesten på Tautunet ble 21 av dere satt i karantene, allikevel klarte dere å opprettholde drift og å begrense videre smitte. I skoler og barnehager går dere  lenger enn langt for at barn og unge skal få en så god hverdag som bare mulig. Dette krever stor tilpasningsevne og -vilje fra alle. I omsorg jobber mange av dere unormalt mange vakter på rad. Dere har sluppet det dere har i hendene og har satt  familie og fritid til side for å ta ekstravakter. En av dere var på vei til en familietur på hytta da hun fikk telefon om at de trengte å dekke vakter på Tautunet – da snudde hun og reiste tilbake for å kunne bidra. Fleksibiliteten deres har vært enorm. Det har heller ikke vært mulig å dekke vakter uten hjelp av studentene som enda ikke har reist tilbake til skolene etter juleferien.

Oppstarten av smitteavdelingen på Jonsokberget, som krever mye bemanning, er et annet godt eksempel. Her har dere frivillig tatt på dere oppgaven med å stå i fronten i en krevende smittesituasjon for å hjelpe pasientene. Dette synes jeg vitner om stort medmenneskelig engasjement. Mange av dere viser også velvilje og fleksibilitet ved å jobbe ved andre virksomheter, dere har over natten måttet sette dere inn i helt nye arbeidsoppgaver, blitt kjent med nye personalgrupper og nye pasienter og brukere.

Renholderne i Strand har også fått mye mer å gjøre, i tillegg er arbeidet dere gjør utrolig viktig for å forhindre smittespredning. Mange tjenester griper inn i hverandre, den ene gruppen hadde ikke klart seg uten den andre. Vi har i det hele tatt sett mange gode eksempler på godt lagspill. Store deler av organisasjonen jobber mye og hardt i disse krevende dagene, og vi må heller ikke glemme de av dere som står i den daglige driften med redusert bemanning fordi andre jobber med smitteoppgaver.

Foruten dere som allerede er nevnt, vil jeg også gjerne takke vår utrettelige og alltid tilstedeværende smittevernlege, smittesporerne våre, som har gjort en kjempejobb, luftveislegevakten, dere som forbereder massevaksinasjoner og sist men ikke minst legekontorene på Tau og Jørpeland.

Avslutningsvis vil jeg takke dere alle som har bidratt til å følge smitterådene, uansett hvor dere er i organisasjonen, og som dermed har hjulpet til med å hindre spredning.

Vi er ikke i mål ennå, smitten kan fortsatt blomstre opp igjen, men vi har de siste ukene vist at vi som organisasjon kan løse oppgaver som virker nesten umulige. Tusen takk til alle ‘’ja mennesker’’ her i Strand kommune!

Mvh

Ketil Reed Aasgaard