Takstene for Ryfastprosjektet vedtatt av samferdselsdepartementet i går

Åpningsdatoen for Eiganes- og Hundvågtunnelen blir etter planen 30. mars meldte vi i går etter en pressemelding fra samferdselsdepartementet. Da starter også bompengeinnkrevingen i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen. Eiganestunnelen er en del av Bymiljøpakken.

Åpningen blir den offisielle åpningen av Ryfast, og det vil bli markert med snorklipping mellom Ryfylke- og Hundvågtunnelen på Hundvåg nord.

– Vi er glade for at åpningsdatoen nå er klar, og vi er stolte av å åpne et av landets mest kompliserte tunnelsystemer, sier Gunnar Eiterjord prosjektleder i Statens vegvesen.

Alle elektroniske varslingssystemer har de siste månedene blitt testet med gode resultater, men det gjenstår fortsatt litt testing før tunnelene kan åpnes. Videre har nødetatene gjennomført de øvelsene som er nødvendig for at de skal håndtere hendelser. Den siste testen som skal gjennomføres er at tunnelene skal stå i en måned uten trafikk og pågående arbeid.

– For at tunnelene skal få den endelige sikkerhets godkjenningen må de stabilitet testes, dette for å sjekke at sikkerhetsfunksjonene og alarmer fungerer som de skal. Men går alt etter planen ser vi fram til 30. mars og at trafikantene kan ta i bruk et nytt og forbedret transportsystem i Stavanger, sier Eiterjord.

Eiganestunnelen er 3,7 kilometer fra Schancheholen til Tasta, med avkjøringsmulighet fra sør til Hundvågtunnelen.

Hundvågtunnelen er 6,2 kilometer fra Schancheholen/Gamlingen til Hundvåg nord, med av-/påkjøringsrampe opp til Buøy.

Bompengetakstene ble i fredag vedtatt av samferdselsdepartementet:
• Ryfylketunnelen: takstgruppe 1 og takstgruppe 2 på henholdsvis 140 kroner og 420 kroner.

• Hundvågtunnelen: takstgruppe 1 og takstgruppe 2 på henholdsvis 28 kroner og 76 kroner.

• Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får 20 prosent. rabatt som blir 112 kroner i Ryfylketunnelen og 22,40 kroner i Hundvågtunnelen. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2.

• Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale betaler 50 prosent av ordinær takst etter rabatt. Altså 56 kroner i Ryfylketunnelen og 11,20 kroner i Hundvågtunnelen. Det innføres inntil videre ikke betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

• Det settes et månedlig passeringstak i Ryfylketunnelen på 40 passeringer og i Hundvågtunnelen på 75 passeringer.

Foto hovedbilde: Statens Vegvesen

One Comment

Legg igjen en kommentar