Tau helsestasjon – Kontrollutvalget skal ettergå rådmannens avgjørelse

Senterpartiet hadde på kommunestyret i går ettermiddag en interpellasjon vedrørende nedleggelsen av helsestasjonen på Tau. Alle helsekontroller til barn mellom 0-5 år vil etter nedleggelsen foretas på Jørpeland helsestasjon. Alf Henning Heggheim (Sp) reagerte kraftig på fremgangsmåten til rådmannen.

Nedlegging av helsestasjonstilbudet på Tau – Interpellasjon fra Senterpartiet

På spørsmålene, i interpellasjonen, til ordføreren om hun har vært involvert i den administrative beslutningen om å legge ned helsestasjonstilbudet på Tau svarer hun nei. Hun legger til at alle har vært med på behandlingen av Superparken og svømmehallen på Tau, som da innebærer riving av helsestasjonen. Senterpartiet spør også om ordfører vil ta initiativ til å få fremlagt en sak om fremtidig helsestasjonstilbud på Tau til snarlig politisk behandling. Her svarer ordføreren at hun ønsker å avvente å se hvordan dette er beskrevet i budsjettdokumentet. Og dersom kommunestyret føler dette er mangelfullt så kan det tas initiativ til sak i forbindelse med budsjettet.

Senterpartiet la derfor frem et forslag til vedtak som var følgende: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig helsestasjontilbud på Tau til snarlig politisk behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt

Senterpartiet fremsatte også en protokolltilførsel, der de vil rette en formell henvendelse til kontrollutvalget for å få vurdere om rådmannen har gått ut over sin fullmakt i delegasjonsreglementet.

Legg igjen en kommentar