Testing av utstyr i Ryfast utsatt

Årsaken oppgis av Statens Vegvesen å være tekniske problemer hos leverandøren.

Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen ble åpnet for trafikk 22.april 2020, uten innkreving av bompenger, da arbeidet med det tekniske utstyret ikke var fullført. På grunn av reiserestriksjoner som følge av Covid-19, har den spanske leverandøren av teknisk utstyr, Tecsidel, ikke kunne ferdigstille og teste vegkantutstyret. Sluttarbeidet med å teste utstyret for bompengeinnkrevingen var planlagt igangsatt så snart koronasituasjonen tillot det.

Nå viser det seg at Tecsidel har tekniske problemer med software på vegkantutstyret. Testingen av utstyret for innkreving av bompenger på Ryfast kan ikke starte før disse utfordringene er løst.

– Vi i Statens vegvesen har tett dialog med Tecsidel, og håper på en snarlig løsning for å unngå ytterligere forsinkelser. SVV vil komme med oppdatering om framdrift så snart de får ny informasjon fra Tecsidel, sier avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen.