Testing for korona i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing. De med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere er fremdeles høyest prioritert.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus av følgende grupper i prioritert rekkefølge:

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er: 

1. pasient med behov for innleggelse, 

2. pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon, 

3. ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid, 

4. over 65 år, eller voksen som har alvorlig, underliggende sykdom,

5. i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise,

6. ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Legg igjen en kommentar