Ti nye foretak i Ytre Ryfylke forrige uke

Ti nye foretak fra Ytre Ryfylke ble registrert i Brønnøysundregistrene i forrige uke. Dette er fem flere nyetableringer enn det var i samme uke i 2019.

De nyregistrerte fordeler seg på seks aksjeselskap, to enkeltpersonforetak og én ungdomsbedrift.

Strand

– Fmn2 AS ((utvikling, testing og markedsføring av retningsstyrt boreteknologisk utstyr spesielt tilpasset hardt fjell, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper)

– Gulltull Holding AS (investeringer)

– Lineo Holding AS (investeringer)

– Oss-marte Meo Pia Cecilie Tomasgard (tilbyr foreldreveiledning, og veiledningstjenester til andre instanser som barnevern, barnehage, skole med mer. Tilbyr opplæring som Marte meo terapeut, og Marte meo praktiker. Foredrag)

– Tau Mek Holding AS (investeringer)

– Thara Olsen Hverdagsgleder (tilbyr eldre følgetjenester og aktiviteter: å gå tur med kunden, dra på tur, følge kunden til lege, tannlege eller optiker og lignende)

I tillegg er ungdomsbedriften Grensespillet registrert

Hjelmeland

– Lighedlå Holding AS (investeringer)

Forsand

– Forsand Fisk as (kyst og hav fiske og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette)

– Godt frå Olsson (catering, røyking/spekking av fisk og kjøtt)

I uke 48 i fjor ble 5 foretak registrert.

Ryfylke forsikringssenter AS (forsikringsformidling) er slettet. Spyke AS (gaming organisasjon) er oppløst. Svemar AS (vaktmestertjenester) blei april meldt oppløst, men skal ikke oppløses meldes det var Brønnøysundregistrene.

Ved Stavanger Tingrett er det avsagt kjennelse om tvangsavvikling i boet til GRT-montering as (snekkerarbeid)

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt