Tidenes satsing på klimavennlig reiseliv – Enova tildeler Boreal 90 millioner

Enova støtter Boreal med 90 millioner kroner for å gjøre reiselivet mer klimavennlig både på land og på sjø.

Boreal skal sette inn 36 elektriske turbusser i Stavanger, Bergen, Eidfjord, Geiranger, Trondheim, Tromsø, Alta og Honningsvåg. Prosjektet omfatter også 19 nye ladestasjoner, som skal plasseres ut i de største cruisehavnene.

– Sammen med Enova tar vi tidenes løft for et klimavennlig reiseliv i Norge. Her vil vi både redusere klimagassutslippene og samtidig vise at også kommersiell turtransport kan løses med elektrisk drevet materiell. På sikt er målet at alle turbusser skal bli elektriske, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal har en busstype under utvikling som er skreddersydd for norske forhold og turbussmarkedet. På grunn av koronasituasjonen har utviklingen tatt lenger tid enn planlagt. Ambisjonen er å ha en buss i drift i løpet av høsten.

– Prosjektet er en del av vår langsiktige satsing på klimavennlig transport. Allerede i 1994 satte vi i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var vi først i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk. Med økonomisk og faglig støtte fra Enova er vi nå full i gang med arbeidet med det grønne skiftet også i turbussmarkedet, sier Førsvoll.

En stor del av oppdragene for bussene vil være turkjøring for cruisepassasjerer, men de vil også settes i drift i annen turbussvirksomhet, som for eksempel til Preikestolen.

Elektrisk ferge

Boreal startet 1. januar opp drift av det private fergesambandet Lauvvik–Oanes i Rogaland, og visjonen har hele tiden vært å gjøre sambandet utslippsfritt.

– Med støtte fra en framoverlent samarbeidspartner som Enova kan denne visjonen nå bli virkelighet. Vi har et mål om å være ledende på miljøvennlig fergedrift, og ønsker at fergesambandet skal bli en grønn inngangsport til Ryfylke og Preikestolen, sier Førsvoll.

Målet med prosjektet er at fergesambandet skal bli driftet 100 prosent på elektrisitet fra land.

– Jeg vil også takke Sandnes kommune som en viktig medspiller for sambandet og en god bidragsyter til det grønne skiftet. Prosjektet vil innebære en utbygging av strømnettet i området, som både kan gi et løft for lokalt næringsliv og skape grobunn for annen grønn transport i regionen, sier Førsvoll.

Boreals ambisjon er på sikt også å se på muligheten for å innføre autonom drift av sambandet.

Utfordrende tid

Hele reiselivsmarkedet er for tiden kraftig berørt av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

– I Boreal tenker vi framover. Utenlandske turister vil vi kanskje ikke få inn til Norge på lang tid, men vi ser nå at nordmenn velger å feriere i eget hjemland. I dette prosjektet har vi sammen med Enova jobbet langsiktig uavhengig av koronasituasjonen, og for oss er det viktig at arbeidet med det grønne skiftet fortsetter med full kraft, sier Førsvoll.

– For å holde momentet i omstillingen til lavutslippssamfunnet oppe, er det avgjørende at fremoverlente og solide selskaper tar i bruk ny teknologi og slik er med på å skape nødvendige driftserfaringer og styrke verdikjedene. Med disse prosjektene bidrar Boreal til viktige steg på veien både for land- og sjøtransporten, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Tekst og bilde: Boreal