AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om annen vaksine som andre dose

Som resten av landet, har Strand kommune satt AstraZeneca-vaksinen på pause, mens Pfizer-vaksineringen fortsetter som planlagt. Hvilken vaksine som skal gis som andre dose til de som allerede har fått første dose med AstraZeneca er enda uklart.

*artikkelen er oppdatert*

Blant annet Danmark har tatt AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet deres, og det er ventet at dette også skjer i Norge. Inntil videre er vaksinen på pause mens en ekspertgruppe nå vurderer hva som skjer videre med AstraZeneca i Norge.

Smittevernoverlege Anja de Jong skriver at da Folkehelseinstituttet anbefaler å ta AstraZeneca ut av koronavaksinasjonsprogrammet vil Strand nå tilbyr helsepersonell og andre som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen en annen vaksine. Hvilken vaksine dette blir, opplyser de Jong at enda er uklart.

Årsaken til at FHI anbefaler å ta AstraZeneca-vaksinen ut av koronavaksinasjonsprogrammet er på grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Disse bivirkningene har oppstått de par første ukene etter vaksinasjon hos de som ble rammet.

FHI understreker at den første dosen av AstraZeneca gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker.

I Strand ble de første vaksiner fra AstraZeneca satt 24. februar, det vil si revaksinasjon fra ca 19. mai. Jeg regner med at FHI kommer med mer konkret informasjon i god tid før dette. Alle skal få tilbud om en vaksine nr. 2, sier de Jong

*artikkel korrigert i samråd med smittevernoverlege Anja de Jong etter misforståelse rundt revaksinering