Tildelinger til trossamfunn 2020 i Strand kommune

I 2020 fikk 62 tros- og livssynssamfunn i Strand kommune tilskudd på over 1,1 millioner. Fra i år vil alle måtte søke tilskudd fra staten og ikke kommunen etter at den nye trossamfunnsloven og to nye forskrifter trådte i kraft fra 1. januar i år.

I Strand kommune er det Strand Pinsemenighet Klippen som har flest medlemmer med 318 og dermed får mest tilskudd. Tett bak følger Oslo katolske bispedømme med 269 medlemmer i Strand.

Totalt fikk de 62 tros- og livssynssamfunnene tilskudd på 1.130.910,- basert på 1235 medlemmer. Til sammenligning har Strand Kyrkjelege Fellesråd 9985 medlemmer per 31.12.2020.

Alle tilskudd til trossamfunn i Strand kommune for 2020

Navn Medlemsantall Utbetalingssum
Strand pinsemenighet Klippen 318 284292
Oslo katolske bispedømme 269 240486
Islamske opplæringssenter 185 165390
Human etisk forbund 115 102810
Den eritreiske ortodokse Tewahdo Abune Aregawi Menighet på Jørpe 63 56322
Jehovas vitner 35 31290
NLM Trossamfunn 24 21456
Irakisk trossamfunn 22 19668
Danai trossamfunn og kultursenter i Rogaland 18 16092
Den eritresiske ortodokse menighet i Rogaland 17 15198
Den islandske evangeliske-lutherske meighet i Norge 17 15198
Det islamske fellesskap B&H 15 13410
Buddist Bodhiyan foreining 13 11622
Buddhistforbundet 13 11622
Metodistkirken i Norge 9 8046
Den evangeliske lutherske frikirke 8 7152
Rogaland muslim forening 8 7152
Hillsong Norway 7 6258
Den etiopisk ort. Tewahedo Medeehanealem kyrkje 6 5364
Den rumenske ortodokste menighet i Stavanger osv 6 5364
Devalayam i Rogaland 6 5364
Frelsesarmeen 6 5364
Svenska kyrkan i Norge 6 5364
Filadelfia 4 3576
Hellige Demertrios av Thessaloniki 4 3576
Hellige Irina menighet 4 3576
SALT 4 3576
Stavanger Baptistmenighet 4 3576
Syvendedags Adventistkirken, den norske union 4 3576
Wat Buddhapas samfunn Haugesund 4 3576
Den lutherske bekjennelseskirke 3 2682
Den ortodokse kyrkje i Norge-Hellige Nikolai menighet 3 2682
Evangelikirken Østerbro 3 2682
Hellige Olga menighet-russiskortodokse kyrkje 3 2682
IMF trossamfunn 3 2682
Pinsemenigheten Bethania 3 2682
Stavanger misjonsmenighet 2 1788
Humanistforbundet 2 1788
Muslim Forum Sandnes 2 1788
Stiftelsen Kristen teneste 2 1788
The Anglican chaplaincy in Norway 2 1788
Wat Luang Phor Sodh-samfunnet i Norge 2 1788
Åsatrufellesskapet Bifrost 2 1788
Misjonskirken Bryne 1 894
Bergen muslimske forening 1 894
DFEF Klippen 1 894
Den etiopiske ortodokse kirke i Norge 1 894
Den finske menigheten i Norge 1 894
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 1 894
Det serbiske ort.kirkesamfund i Norge 1 894
DFEF Ebeneser Verdalen 1 894
Familiekirken 1 894
Filadelfiakirken Drammen 1 894
Filadelfiamenigheten Trysil 1 894
Holistisk forbund 1 894
Marokkansk trossamfunn 1 894
North sea baptisk church 1 894
Pinsekirken Betel Nøtterøy 1 894
Pinsemenigheten Evangeliehuset 1 894
Pinsemenigheten evangeliesalen Berøa 1 894
Pinsemenigheten Sion Molde og omegn 1 894
Rogaland islamske fellesforening 1 894
1265 1130910
Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt